Hjælpemidler til transport

Når man har været vant til at kunne bevæge sig frit rundt, kan begrænsninger i bevægelsesfriheden være både sorgfuldt og frustrerende. Det kan give dårlig livskvalitet, fordi man ikke længere kan komme ud af hjemmet, som man plejer – og mange ender med at isolere sig i hjemmet i stedet for at deltage i de aktiviteter, de har været vant til.

Med de rette hjælpemidler til transport behøver det dog ikke være sådan. Med en rollator, kørestol eller et gangstativ bliver det – med en smule øvelse og tilvænning – nemt at komme ud at handle, på besøg hos familien og til alt fra banko til kulturelle oplevelser.

Et transport hjælpemiddel, der passer til de konkrete behov hos den pågældende, kan derfor bevare muligheden for et socialt og indholdsrigt liv – og medvirke til øget selvhjulpenhed i hverdagen. Noget der i sig selv har en både fysisk og psykisk værdi for langt de fleste ældre.

Flere slags hjælpemidler til transport

Der findes flere typer hjælpemidler til transport i og udenfor hjemmet. I nogle tilfælde kan man nøjes med én løsning – i andre kan der være behov for to forskellige slags. Enten på grund af den måde hjemmet er indrettet på eller hvor langt bopælen ligger fra de aktiviteter udenfor hjemmet, der skal deltages i.

Måske er en rollator nødvendig i hjemmet, mens der er behov for en el-kørestol til turene ude i byen, fordi distancerne der skal tilbagelægges, er for lange til en gåtur.

Det kan også være, det er rart med en letvægtsrollator i hjemmet, men at man som ældre færdes meget i naturen på grus og græs og derfor har brug for en mere robust rollator til turene i terrænet.

Mulighederne for transport hjælpemidler er under alle omstændigheder mange og de kan kombineres på præcis den måde, der giver mening for den enkelte.

Vælg det rigtige transport hjælpemiddel

Når du skal beslutte dig for hvilket transport hjælpemiddel du skal købe, er det vigtigste at få defineret hvad de konkrete behov er:

  • Er der brug for hjælpemidler til transport både i og udenfor hjemmet - eller kun det ene sted?
  • Ønsker du en kombineret løsning, så din rollator eller kørestol kan bruges i alle situationer?
  • Har du mulighed for at få hjælp til at blive transporteret i en eventuel kørestol, når du skal ud – eller har du brug for en elektrisk model?
  • Skal rollatoren eller kørestolen kunne fragtes i en personbil – eller ned fra etagebyggeri uden elevator?

Når der er styr på alle de praktiske spørgsmål, er det nemmere at beslutte dig for, præcis hvilke transport hjælpemidler der skal anskaffes. Dermed kan du bevæge dig videre til de enkelte undersider med præcis de hjælpemidler til transport der dækker dine behov.

Du finder dem ved hjælp af menuen eller ved at klikke herunder.