Her er fordelene ved privat hjemmepleje

Der kan i nogle tilfælde være fordele ved at vælge privat hjemmepleje frem for de offentlige tilbud. Det er ikke fordi, der er den store forskel på de traditionelle ydelser, men til gengæld vil private hjemmehjælpere ofte have mere tid til at udføre de enkelte opgaver. Her får du fordelene ved privat hjemmehjælp.

Forskellen på kommunal hjemmehjælp og privat hjemmehjælp

I princippet er der ikke den store forskel på privat hjemmehjælp og kommunal hjemmehjælp, når det kommer til de ydelser, der bliver leveret, eller det personale, som udfører dem. Begge hjælper med bad, dosering af medicin og alle de andre ting, som personen, der modtager hjælp, har brug for.

Til gengæld har den private hjemmehjælper ofte længere tid til at udføre de enkelte opgaver. Samtidig er der et stort fokus på at hjælpe med at forbedre livskvaliteten hos den person, som modtager hjemmehjælp – frem for udelukkende at klare de praktiske opgaver, som skal udføres.

Få ekstra ydelser hos den private hjemmepleje

Privat hjemmehjælp sikrer, at personen, der modtager hjemmehjælp, har mulighed for at tilvælge specifikke ydelser. Det kan eksempelvis være hjælp til at gøre terrassen klar, sætte håret eller at blive ledsaget til kulturelle oplevelser eller daglige gøremål. Det er ydelser, som er med til at højne livskvaliteten hos den ældre.

På den måde er der mulighed for, at man stadig kan gøre nogle af de ting, som man holder af, selvom man ikke længere er i stand til at gøre det på egen hånd. Herudover sikrer den private hjemmehjælp, at det er de samme personer, der kommer og besøger personen, hvilket er en tryghedsfaktor, man ikke skal underkende.

Siden 2003 har det været muligt for borgere at vælge privat hjemmepleje, hvis de ønsker det. Så længe behovet for hjemmepleje er blevet tildelt af en visitator, er hjælpen gratis. Ordningen er desuden med til at sikre, at den, der modtager hjemmehjælpen, ikke har mulighed for selv at have indflydelse på sin tilværelse.

Du kan også finde mange hjælpemidler til ældre, som er værd at overveje.